Govt Orders & Circulars

Join ghs muttom blog group(link)

Date Govt Order & Circular Archive
12-04-2024 സംസ്ഥാനത്തെ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില്‍ ഭിന്നശേഷി സംവരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, പ്രൊവിഷണല്‍ ആയി ശ്പളസ്കെയില്‍ നിയമനാംഗീകാരം നേടിയ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് PEN നമ്പര്‍ അനുവദിക്കുന്നതിനും KASEPF അംഗത്വം നല്‍കുന്നതിനും നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് - Circular No.GE-JR1/562/2024GEDN Dated 12/04/2024
12-04-2024 2024-25 അധ്യയന വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള HM/AEO സ്ഥലം മാറ്റം അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - Circular No.D5/01/2024 Fin Dated 12/04/2024
08-04-2024 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിൽ ട്രഷറി ക്യൂവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ബില്ലുകൾ/ചെക്കുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ - Circular No23/2024 Fin Dated 08/04/2024
01-04-2024 സര്‍ക്കാര്‍ ചില്‍ഡ്രന്‍സ് ഹോമുകള്‍, സര്‍ക്കാര്‍ ഒബ്‍സര്‍വേഷന്‍ ഹോമുകള്‍ എന്നിവയില്‍ താമസിച്ച് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികശില്‍ നിന്ന് പി ടി എ ഫണ്ട് പിരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - Circular No77/7288/2023/DGE Dated 01/04/2024
01-04-2024 Text Book Price List vol 1 Academic Year 2024-25 - Circular No.T.B.O/189/2023-A1 Dated 01/04/2024
21-03-2024 Streamlining Treasury Transactions - Avoidance of rushing of bills and drawing of advance towards the close of financial year 2023-24 Instructions - Circular No.18/2024/Fin Dated, 21/03/2024
16-03-2024 Periodical Earned Leave Surrender for the Financial Year 2024-25 - GO(P) No.23/2024/Fin dtd 16.03.2024
12-03-2024 Payment of Dearness Allowance to State Government Employees and Dearness Relief to State Service Pensioners / Family Pensioners - Revised Rates Orders Issued - G.O.(P)No.17/2024/FIN Dated:12-03-2024
13-11-2023 എസ് എസ് എല്‍ സി മാര്‍ച്ച് 2024-ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികള്‍ക്ക് പരീക്ഷാനുകൂല്യം നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പൊതുനിര്‍ദ്ദശങ്ങള്‍ - C/General1/42000/2023/C.G.E Dtd 13-11-2023
02-11-2023 കേരള ഗവ കലണ്ടര്‍ 2024 - Download
01-11-2023 01.04.2013ന് ശേഷം താല്‍ക്കാലിക തസ്‍തികയില്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി ബാധകമാണോ എന്നതില്‍ വ്യക്തത വരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - Order No.Pension/2586116/2023/A26 Fin Dated 21/10/2023
31-10-2023 K-TET നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ - Order No.EX/CGL/41110/2023/AdC6 Dated 31/10/2023
25-10-2023 ഗവ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്‍കൂള്‍ അധ്യാപകരുടെ 2023-24 അധ്യയനവര്‍ഷത്തെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം -അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - Order No.HSE/5034/2023/AdC6 Dated 25/10/2023
19-10-2023 സര്‍ക്കാര്‍ സ്‍കൂളുകളിലെ ലോവര്‍ പ്രൈമറി, അപ്പര്‍ പ്രൈമറി പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള അഡ്‍മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണല്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പാലിച്ച് ഉത്തരവ് - Order No.GOP6414/GEDN Dated, 19/10/2023 -
02-08-2023 First Term Examination Circular & Time Table - Order No.Q.I.P(1)/11030/2023/DGE Dated, 02/08/2023 -
23-07-2023 കോവിഡ് ബാധിതരാകുന്ന കരാർ/ദിവസവേതന ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയിരുന്ന ആനുകൂല്യം നിർത്തലാക്കികൊണ്ടുള്ള ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് -Circular No.77/2023/Fin Dated, 23/07/2023
21-07-2023 പൊ.വി - ജീവനക്കാര്യം - പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ക്ലാർക്ക്, ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്, ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട്, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് എന്നീ തസ്തികകളിലെ 2023 വർഷത്തെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം, സഹതാപാർഹ സ്ഥലംമാറ്റം സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങളും - ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് -Circular No.C3/8947/2023/DGE Dated, 21/07/2023
19-07-2023 1 മുതല്‍ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളില്‍ കായിക, കലാ-വിനോദങ്ങള്‍ക്കുള്ള പീരിയഡുകളില്‍ മറ്റ് വിഷയങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കരുതെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം-ORDER No.DGE/10765/2023/QIPI Dated 19/07/2023
18-07-2023 പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - എയ്ഡഡ് - സംരക്ഷിതാധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നതിനായി തസ്തിക മാറ്റിവച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളിലെ മറ്റു നിയമനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം - കെ.ഇ.ആർ അദ്ധ്യായം XXI, ചട്ടം 7 (5) ലെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഇളവ് നൽകി ഉത്തരവ് -ORDER G.O.(Ms)No.101/2023/GEDN Dated, 18/07/2023
14-07-2023 SPARK Biometric Punching Guidelines -ORDER G.O.(Rt) No.3253/2023/GAD Dated, 14/07/2023
14-07-2023 ആശ്രിത നിയമനം- സംരക്ഷണ സമ്മതമൊഴി ലംഘിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 25% പിടിച്ചെടുത്ത് ആശ്രിതർക്ക് നല്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ -ORDER G.O.(P) No.12/2023/P&ARD Dated, 14/07/2023
14-07-2023 സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍/അര്‍ധ സര്‍ക്കാര്‍/ഗ്രാന്‍ഡ്-ഇന്‍-എയ്‍ഡ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ സ്‍പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് പഞ്ചിങ്ങ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തുടര്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ -ORDER G.O.(Rt) No.3253/2023/GAD Dated, 14/07/2023
03-07-2023 Departmental Test Notification - July 2023 -No.DE I (1) 798469/2023/EW Dated 03/07/2023
27-06-2023 Guidelines to be followed by DDO while issuing salary certificate to employees-GO(P) No.65-2023-Fin Dated 27/06/2023
21-06-2023 Primary HM - Departmental Test - KAT Judgment-QIP(1)528230/2023/DGE Dated13/06/2023
20-06-2023 01.11.2021 മുതല്‍ 14.11.2021 വരെ സ്‍കൂളില്‍ ഹാജരാകാതെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകള്‍ എടുത്ത കാലയളവ് ഡ്യൂട്ടിയായി പരിഗണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്-OA[EKM]1609/2022 Dated, 21/06/2023
19-06-2023 എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ / കോളേജിലെ സേവനം പെൻഷൻ അനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി പരിഗണിക്കുന്നത് - അധിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച്-GO(P)No58-2023-Fin Dated 17/06/2023
18-06-2023 കോവിഡ് 19 രോഗം ബാധിച്ച് വന്നവര്‍ക്ക് നല്‍കി വന്നിരുന്ന സ്‍പെഷ്യല്‍ ലീവ് ഫോര്‍ കോവിഡ്19 നിര്‍ത്തലാക്കി ഉത്തരവ്-G.O.(Rt)No.388/2023/DMD Dated, 18/06/2023
13-06-2023 LPR (Leave Prior to Retirement) മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകളില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം അനുവദിക്കുന്നതില്‍ വ്യക്തത വരുത്തി ഉത്തരവ്-GO(P)No57-2023-Fin Dated13/06/2023
13-06-2023 സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുത്ത തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ള ഹൈസ്കൂളുകളിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ 2023-24 വര്‍ഷത്തെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം സംബന്ധിച്ച്‌ -Order G.O.(MS) No.D7/2023/DGE Dated, 13/06/2023
09-06-2023 Amending the guidelines for implementation of differently abled reservation in aided schools in the State, the order is issued -Order G.O.(MS) No.74/2023/GEDN Dated, 09/06/2023
20-05-2023 SPARK PMU- Temporary employees registration- SPARK ID- Software provision enabled by which HoD can process such requests under their department-Intimation-Reg -Circular No46/2023 Fin Dated 20/05/2023
19-05-2023 SSLC 2023 - Revaluation/Photocopy/Scrutiny Applications -No.E.X.A4/18524/2023/CGE Dated,19/05/2023
16-05-2023 Staff Fixation 2023-24 | Data Entry in Sampoorna - Instructions-No.7241/2023-H2 Dated, 15/05/2023
15-05-2023 AIDED - PwD Reservation in Aided Schools (Differently Abled) - ഭിന്നശേഷി സംവരണം അധ്യാപകരുടെ അപ്പീലിന്‍മേല്‍ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് - No(s).9566/2023 Dated, 15/05/2023- No(s).9566/2023 Dated, 15/05/2023
11-05-2023 സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - ഓട്ടിസം, സെറിബ്രൽ പാൾസി, മാനസിക വളർച്ച ഇല്ലായ്മ, ബഹുവൈകല്യം മുതലായ ഭിന്നശേഷിത്തമുള്ള കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളായ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ജോലി സമയത്തിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു- G.O.(Ms)No.2/2023/SJD Dated,11/05/2023
08-05-2023 Reckoning Commutation Factor of Pensioners whose Date of Birth falls on 1st day of a month -Modification of note below Rule 6 of Pension Commutation Rules- G.O.(P)No.45/2023/Fin Dated, 08/05/2023
05-05-2023 കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് - ജീവൻരക്ഷ പദ്ധതി(GPAIS) - 2023 വർഷത്തേക്കുളള പ്രീമിയം തുക ഒടുക്കുന്നതിനുളള സമയപരിധി ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.- സ.ഉ (അച്ചടി )നം 44/2023/ധന
04-05-2023 സംസ്ഥാന സര്‍വീസിലെ ക്ലര്‍ക്ക്, അസിസ്റ്റന്റ് തസ്‍തികകളിലെ പ്രൊബേഷന്‍ -26.10.2022 ലെ ഉത്തരവിന് സ്‍പഷ്ടീകരണം നല്‍കി ഉത്തരവ്- സ.ഉ (അച്ചടി )നം 8/2023/ഉ.ഭ. പ.വ
03-05-2023 മധ്യവേനല്‍ അവധിക്കാലത്ത് സ്‍കൂളുകളില്‍ ക്ലാസുകള്‍ നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം കര്‍ശനമായി നടപ്പില്‍ വരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്- നം .എച്ചു 4 / 7002 / ഡി ജി ഇ
03-05-2023 Headmaster(HM) to Principal Promtion. Revised Norms. Govt Order G.O.(MS)No.52/2023/GEDN dtd 03-05-2023- GO(P)No 52/2023/GEDN
02-05-2023 2023-24 അധ്യയനവര്‍ഷത്തെ ഗവ സ്‍കൂള്‍ അധ്യാപകരുടെയും പ്രൈമറി പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും റവന്യൂജില്ലാ തല സ്ഥലം മാറ്റ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാനതീയതി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്- GO(P)NoA5/6039/2023/DGE
21-03-2023 Treasury Savings Bank - Permits use of amended / newly introduced forms for treasury transactions in place of existing forms for various purposes -order- GO(P)No25-2023/Fin
20-02-2023 Jeevan Raksha Padhathi-GPAI Scheme -Revised guidelines- GO(P)No:17/2023/Fin
20-02-2023 MEDiSEP-ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റയിലെ തിരുത്തലുകള്‍/കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കലുകള്‍ , മെഡിസെപ് വഴിയുള്ള റീ-ഇംപേഴ്‍സ്മെന്റ് -തുടര്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്- Fin-No.18/2023
18-02-2023 സർക്കാർ/ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകർക്ക് KTET യോഗ്യത നേടുന്നതിനുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ്- GEDN No.15/2023
16-12-2022 Spark Linked Biometric Punching System - Guidelines- CDN-4/1512018/PART 2
15-12-2022 Processing of arrear bills for the period from 01/07/2019 in revised rate as per 11th Pay Revision orders - instructions - Issued - CIRCULAR No.104/2022
01-12-2022 Second Terminal Examination -Time Table - Q.I.P(1)575852/2022/DGE
30-11-2022 Treasury Rules- Thumb Impression in Cheques - KI/TV(N)634/2018
30-11-2022 SSLC Examination March 2023-Notification - EX/CGL(1)43000/CGE Dated 26-11-2022
24-08-2022 Staff Fixation 2022-23 Teachers Bank - Deployment of Protected Teachers-Clarification- H/2/5294/2022 DGE Dated 24-08-2022
20-08-2022 Pay Revision 2019 - Scale of pay of the post of System Manager - Modified - Orders issued. - GO(Ms)No141-2022 FinDated 20-08-2022
19-08-2022 SPARK -Strengthening the security Features in SPARK login- Aadhaar based OTP for Login - CircularNo.72-2022/Fin Dated 19-08-2022
16-08-2022 Special Disability Leave under Rule 98, Part I, Kerala Service Rules - CircularNo.70/2022Fin Dated 16/08/2022
13-08-2022 ജീവനക്കാര്‍ക്ക് തെറ്റായി നല്‍കിയ HRA തിരിച്ച് പിടിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - CircularNo.1952376 ARC-3/58/2021 Dated 13/08/2022
12-08-2022 2022-23 വര്‍ഷത്തെ സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാര്‍ഡ് നിര്‍ണയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - CircularNo.628378DGE Dated 12/08/2022
06-08-2022 സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെൻഷൻകാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - വിവരശേഖരണം അന്തിമമായി പൂർത്തികരിക്കുന്നത് - നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. - CircularNo.682022 Dated 06/08/2022
02-08-2022 സർവ്വീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ഇ-ടി.എസ്.ബി അക്കൌണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനുളള നടപടികൾ, KYC അപ്ഡേഷൻ തുടങ്ങിയവ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. - ORDER G.O No.88/2022 Dated 04/08/2022
02-08-2022 Amendment of the Rules KSR XII A & XII C- reg. - ORDER G.O No.87/2022 Dated 03/08/2022
02-08-2022 എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില്‍ അധ്യാപക / അനധ്യാപക തസ്‍തികകള്‍ മുന്‍കാല പ്രാബല്യത്തോടെ അംഗീകരിക്കുമ്പോള്‍ കുടിശിക പി എഫില്‍ ലയിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തുടര്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - ORDER G.O No.PF-1 /37/2022 Dated 04/08/2022
02-08-2022 വക‍പ്പ് തലവന്മാര്‍ സര്‍ക്കാരിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യ‍ുന്നത് -ഓഫീസ് നടപടിക്രമത്തിലെ നിബന്ധനകള്‍ പാലിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - ORDER G.O No.116/2021 Dated 17/06/2022
02-08-2022 സ്‍ക‍ൂള്‍ ക‍ുട്ടികള‍ുടെ പരാതി ശേഖരിക്ക‍ുന്നതിന് വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പരാതിപ്പെട്ടി സ്‍ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - ORDER G.O (Ms No.543176/2022 GEDN Dated 17/06/2022
30-07-2022 Implementation of G-SPARK and UNISPARK - Instructions - reg - ORDER G.O (Ms No.65/2022/Fin Dated 26/07/2022
20-07-2022 സ്വാതന്ത്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാര്‍ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് Har Ghar Tiranga നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്- ORDER G.O (M No.583161/2022 GEDN Dated 20/07/2022
08-07-2022 ഫിസിക്‍സ് സബ്‍സിഡിയറിയായുള്ള ബി എസ് സി പോളിമര്‍ കെമിസ്ട്രി എച്ച് എസ് ടി ഫിസിക്കല്‍ സയന്‍സി നിയമനത്തിനുള്ള യോഗ്യതയായി അംഗീകിച്ച് ഉത്തരവ് - ORDER G.O (Ms No.120/2022 GEDN Dated 07/07/2022
08-07-2022 Kerala PSC Departmental Test July 2022 - Gazatte Date 08/07/2022 | Last Date 10-08-2022 -Notification
07-07-2022 കൈറ്റ്- സ്കൂള്‍ അധ്യാപകരെ മാസ്റ്റര്‍ ട്രയിനര്‍മാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം- ORDER No Kite /2022/1235-1 (3) Dated 07/07/2022
06-07-2022 SPARK | Software നവീകരണം സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെയും, ജീവനക്കാരുടെയും അംഗീകൃത സർവീസ് സംഘടനകളുടെയും നിർദേശങ്ങൾ/ അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്- ORDER No.52/2022 Fin Dated 06/07/2022
04-07-2022 അഡ്-ഹോക്ക് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റല്‍ പ്രെമോഷന്‍ കമ്മിറ്റി (ഹയര്‍) -2022 കൂടുന്നതിലേക്ക് – കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്- ORDER G.O.D 6/9260/2022 DGE Dated 02/07/2022
04-07-2022 ജീവനക്കാര്യം – കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ – ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം ആയ സ്കോര്‍ (SCORE) സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ വഴി സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്. - ORDER G.O.(Rt)No.D6/9443/2021/DGE Dated 01/07/2022
02-07-2022 2022-23 അധ്യയനവര്‍ഷത്തെ ഇന്‍സ്‍പെയര്‍ അവാര്‍ഡിനുള്ള നോമിനേഷനുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്- ORDER G.O​ P 3/549247/2022/DGE Dated 01/07/2022
02-07-2022 ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ വഴി പേര് മാറിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എസ് എസ് എല്‍ സി ബുക്കില്‍ തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തുന്നതിന് പരീക്ഷാ കമ്മീഷണര്‍ക്ക് അനുവാദം നല്‍കി ഉത്തരവ്- ORDER G.O.(Rt)No.114/2022/GEDN Dated 30/06/2022
01-07-2022 സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെൻഷൻകാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - നടപടിക്രമങ്ങൾ അന്തിമമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് - നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. - ORDER G.O.(Rt)No.51/2022/Fin Dated 01/07/2022
14-06-2022 SSLC Grace Mark - 2021-22 അക്കാദമിക വര്‍ഷത്തെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി.,പ്ലസ് ടു പൊതുപരീക്ഷകളില്‍ ഗ്രേസ് മാര്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ORDER G.O.(Rt)No.3563/2022/GEDN Dated 14/06/2022
14-06-2022 SPARK - Dies non entry (salary processed) Cancellation by DDO using forward and approval system - Tutorial - Download
14-06-2022 SSLC Grace Mark - 2021-22 അക്കാദമിക വര്‍ഷത്തെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി.,പ്ലസ് ടു പൊതുപരീക്ഷകളില്‍ ഗ്രേസ് മാര്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ORDER G.O.(Rt)No.3563/2022/GEDN Dated 14/06/2022
14-06-2022 SPARK - Dies non entry (salary processed) Cancellation by DDO using forward and approval system - Tutorial - Download
14-06-2022 SSLC Grace Mark - 2021-22 അക്കാദമിക വര്‍ഷത്തെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി.,പ്ലസ് ടു പൊതുപരീക്ഷകളില്‍ ഗ്രേസ് മാര്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ORDER G.O.(Rt)No.3563/2022/GEDN Dated 14/06/2022
14-06-2022 SPARK - Dies non entry (salary processed) Cancellation by DDO using forward and approval system - Tutorial - Download
14-06-2022 SSLC Grace Mark - 2021-22 അക്കാദമിക വര്‍ഷത്തെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി.,പ്ലസ് ടു പൊതുപരീക്ഷകളില്‍ ഗ്രേസ് മാര്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ORDER G.O.(Rt)No.3563/2022/GEDN Dated 14/06/2022
14-06-2022 SPARK - Dies non entry (salary processed) Cancellation by DDO using forward and approval system - Tutorial - Download
14-06-2022 SSLC Grace Mark - 2021-22 അക്കാദമിക വര്‍ഷത്തെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി.,പ്ലസ് ടു പൊതുപരീക്ഷകളില്‍ ഗ്രേസ് മാര്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ORDER G.O.(Rt)No.3563/2022/GEDN Dated 14/06/2022
14-06-2022 SPARK - Dies non entry (salary processed) Cancellation by DDO using forward and approval system - Tutorial - Download
14-06-2022 SSLC Grace Mark - 2021-22 അക്കാദമിക വര്‍ഷത്തെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി.,പ്ലസ് ടു പൊതുപരീക്ഷകളില്‍ ഗ്രേസ് മാര്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ORDER G.O.(Rt)No.3563/2022/GEDN Dated 14/06/2022
14-06-2022 SPARK - Dies non entry (salary processed) Cancellation by DDO using forward and approval system - Tutorial - Download
14-06-2022 SSLC Grace Mark - 2021-22 അക്കാദമിക വര്‍ഷത്തെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി.,പ്ലസ് ടു പൊതുപരീക്ഷകളില്‍ ഗ്രേസ് മാര്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ORDER G.O.(Rt)No.3563/2022/GEDN Dated 14/06/2022
14-06-2022 SPARK - Dies non entry (salary processed) Cancellation by DDO using forward and approval system - Tutorial - Download
14-06-2022 SSLC Grace Mark - 2021-22 അക്കാദമിക വര്‍ഷത്തെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി.,പ്ലസ് ടു പൊതുപരീക്ഷകളില്‍ ഗ്രേസ് മാര്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ORDER G.O.(Rt)No.3563/2022/GEDN Dated 14/06/2022
14-06-2022 SPARK - Dies non entry (salary processed) Cancellation by DDO using forward and approval system - Tutorial - Download

Post a Comment

2 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.