സമന്വയ - 2022-23 തസ്തിക നിർണ്ണയം

സമന്വയ സ്റ്റേറ്റ് നോഡൽ ഓഫീസർ ശ്രീ  ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ.ആർ.കെ തയ്യാറാക്കിയ സമന്വയ  സഹായ വീഡിയോ ഫയലുകളാണ് (2022-2023)  ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് ...password resetting in samanwaya


samanwaya staff fixation in offices

 
post determination-what to do with the head teachers
Downloads

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad